בוטל הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית

Derek Wells

7 באוג׳ 2021

הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים, שאמור היה להתקיים בתאריכים 4.9-31.8, בוטל עקב מגבלות הקורונה החדשות. מהנהלת הפסטיבל נמסר: "למרבה הצער, לא ניתן כיום להזמין אמנים מחו''ל בהתאם לתקנות הבידוד הנוכחיות ולראשונה בתולדותנו מזה עשרים וארבע שנים לא נותרה לנו ברירה אלא לבטל את הפסטיבל. הביטול מתסכל מאוד את האומנים שאינם יכולים להגיע ולהופיע, את הקהל שלנו שציפה כל כך לפסטיבל הזה, ולנו, צוות הפסטיבל שעבד קשה כל כך כדי לתכנן את הקונצרטים הנפלאים האלו, למרות משבר הבריאות המתמשך."

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site.