המוזיקאי ארז ברנוי הלך לעולמו

Sarah Jones

8 באוג׳ 2021

הסקספוניסט ארז ברנוי, אחד מעמודי התווך של סצינת הג'אז המקומית, הלך במפתיע לעולמו בגיל 55. בין שאר פעילויותיו, לקח חלק בהוראה וניהול מוזיקלי במוסדות חינוך רבים, וניהל את המרכז ללימודי ג'אז ואת מחלקת הג'אז בקונסרבטוריון של תל אביב.

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site.