top of page

מה חדש

בכורות, השקות והרצות

LOG OUT

LOG OUT

תיאטרון קליפה, מחמישי 10.2

26.1.22

חבורה של פרפורמרים משליכים את עצמם אל רצף של התמודדויות פיזיות קיצוניות המתקיימות במפגש בין הגוף לבולי עץ, בחוקיות תובענית אך נסתרת. הם גוררים אותם, מטיחים אותם, מוסרים אותם, עומדים עליהם, מתחמקים מהם, מחככים אותם כנגד הגוף וכנגד הרצפה, מנסים למצוא שיווי משקל.

היצירה נעה בין העדין לגס, בין הפיוטי לאלים, בין המתחשב לזדוני, בין אנוכיות לשיתוף פעולה. הגוף ובולי העץ חוזרים להיות גושים של נפח, משקל וטקסטורה, שבים להיות חומרי גלם.

הפרפורמרים (קזויו שיונוירי, דרור ליברמן, נועם בן ישראל), מתקיימים במרחב דיסטופי, החוקיות המאפיינת אותו לא ברורה עד הסוף, רק ניכר שהמרחב מרוקן ממשמעות, רצף של פעולות חסרות פשר הנעות במרווח שבין משחק לעבודה, עם רמת סיכון העולה כל הזמן.

זה עולם שיש בו ברוטליות אבל אין בו אכזריות, תחושת הסכנה המרחפת מעל הכל, נובעת מקלות הדעת של הפרפורמרים ביחס לחייהם שלהם, ומציעה פרשנות אסתטית חדשה למושג החיות, לקיום הגופני, ותפקידם של כל אלה בעידן רווי תהפוכות.

בימוי, עיצוב במה ואובייקטים: דרור ליברמן
כוריאוגרפיה: קזויו שיונוירי

בכורה: חמישי 10.2 ב-20:30
תיאטרון קליפה

צילום: טיטו סופרדיני

פרטים וכרטיסים באתר תיאטרון קליפה.

bottom of page